Usluge licenciranog savetnika za hemikalije u oblasti zakonske regulative o hemikalijama i biocidnim proizvodima


Savetnik za hemikalije

Savetnik za hemikalije može biti stalno zaposlen ili povremeno angažovan u zavisnosti od vrste aktivnosti snabdevača kao i od vrste odnosno količine opasne hemikalije koju snabdevač stavlja u promet( zakon o hemikalijama- sl. Glasnik br. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 i 25/12).

Snabdevač (snabdevač je pravno lice ili preduzetnik koji je proizvođač, uvoznik, distributer ili dalji korisnik, a koji stavlja u promet hemikalije) je dužan da obezbedi savetnika za hemikalije počev od 9. marta 2013. godine.

Registar hemikalija

Proizvođač, uvoznik ili dalji korisnik dužan je da do 31. marta tekuće godine hemikalije koje je proizveo, odnosno uvezao u predhodnoj godini u količini većoj od 100kg prijavi u Registar hemikalija.


Bezbednosni list

Bezbednosni list je dokument koji pruža informacije o opasnostima koje nosi hemikalija što omogućuje njeno bezbedno korišćenje a time i zaštitu zdravlja ljudi i životne sredine. Bezbednosni list mora biti napisan na srpskom jeziku u formi koja je u skladu sa Pravilnikom o sadržaju bezbednosnog lista, kao i zakonskom regulativom Republike Srbije. Ovaj dokument je podložan promenama u zavisnosti od novih saznanja o opasnoj hemikaliji na koju se odnosi.

Usluge

Kao licencirani savetnik za hemikalije možemo Vam pomoći:

  • U praćenju zakonskih i podzakonskih regulativa u oblasti hemikalija i biocidnih proizvoda

  • Pri izradi dokumentacije za upis hemikalija u registar hemikalija (Dosije o hemikaliji)

  • U primeni odredba koje se odnose na klasifikaciju, pakovanje, obeležavanje i oglašavanje hemikalija

  • U izradi bezbednosnog lista u skladu sa zakonskom regulativom Republike Srbije za hemikaliju koja se stavlja u promet

  • U sprovođenju procedure potrebne u vezi uvoza i izvoza određenih opasnih hemikalija

  • U informisanju i saradnji na primeni zabrana i ograničenja proizvodnje, stavljanja u promet i korišćenja određenih opasnih hemikalija

  • U pripremi dokumentacije za dobijanje dozvole za promet; odnosno korišćenje naročito opasne hemikalije

  • U pripremi dokumentacije za upis biocidnog proizvoda u privremenu listu

  • U sprovođenju odredbi zakona o biocidnim proizvodima

  • U saradnji sa nadležnim inspekcijskim organima

O nama

Firma HEM Konsalting postoji od 2012. godine, a poslovima Savetnika za hemikalije bavimo se od samog početka stupanja na snagu Zakona o hemikalijama i Zakona o biocidnim proizvodima.

Korisnici naših usluga iz različitih sektora privrede, kako uvoznika, tako i proizvođača najbolje govori o kvalitetu naših usluga.
tamaravucic1@yahoo.comTamara Vučić
savetnik za hemikalije

011/311-6077
011/312-0885
064/176-9731Bulevar Zorana Đinđića 87
11070 Novi Beograd, Srbija